Vídeos

Compareixença d’UCFR al Parlament, 21-03-14

Parlament de Catalunya – Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació. 21/03/2014 – sessió ordinària

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de l’entitat.

A la llista de reproducció, hi ha vídeos per separat de cada intervenció.